Revize a inspekční prohlídky

  • Inspekční prohlídka

     Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu. Provádí autorizovaná osoba.

  • Revizní kontroly

     Jsme držitelem osvědčení o pro provádění revizí.