Servis

Základní servis zahrnuje nejnutnější činnosti pro zajištění provozu výtahu požadované normami a vyhláškami:

 • Odborné prohlídky
  Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu.
 • Provozní prohlídka
  Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
 • Preventivní údržba
  V souladu s ČSN EN 27 4002, obvykle se provádí souběžně s odbornou prohlídkou.
 • Mazání a čištění
  Mazání dle mazacích plánů výrobce nebo postupným vylepšováním (samomazy a samomazné hmoty) dle nové situace, čištění nepřístupných částí výtahu (prohlubeň, strop kabiny, strojovna).