Rozšířený servis

Rozšířený servis doplňuje činnosti pro zabezpečení bezporuchového provozu zařízení, včetně inspekčních prohlídek podle norem:
 

  • Odborné zkoušky
    Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující a posouzení provozních rizik.
  • Zajištění inspekčních prohlídek
    Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.